แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
60% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืด จะส่งผลต่อลักษณะใดของหินอัคนี

เฉลย

หินอัคนี มีลักษณะเป็นผลึกในเนื้อหิน  ซึ่งผลึกจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเย็นตัวของหินหนืด  ถ้าเย็นตัวช้าจะได้ผลึกขนาดใหญ่ ถ้าเย็นตัวเร็วจะได้ผลึกขนาดเล็ก