แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดเป็นการนำหินมาใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมกับลักษณะและคุณภาพของหิน

เฉลย

หินดินดาน ประกอบด้วยโคลนและดินเหนียว หรือเศษหินแร่ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหินละเอียดกะเทาะหรือหลุดเป็นแผ่นง่าย ไม่เหมาะจะใช้ในงานก่อสร้าง แต่มักใช้ผสมทำปูนซีเมนต์