แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

จากการศึกษาผิวดินและหน้าตัดชั้นดิน พบว่าใต้ชั้นดินลงไปประกอบด้วยส่วนใด

เฉลย

ใต้ชั้นดินลงไปจะเป็นชั้นวัตถุต้นกำเนิดดิน ซึ่งประกอบด้วยหินและแร่