แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
100% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ลักษณะดินชั้นบนต่างกับดินชั้นล่างอย่างไร

เฉลย

ดินชั้นบนมีสารอินทรีย์หรือฮิวมัสอยู่มาก เนื้อดินมีสีคล้ำและร่วนซุย เม็ดดินมีขนาดใหญ่ มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก มีการระบายน้ำและอากาศได้ดี ส่วนดินชั้นล่างจะมีฮิวมัสน้อยกว่า ดินมีสีซีดจาง เนื้อดินละเอียดกว่าดินชั้นบน ความพรุนของดินน้อย ระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีเท่าดินชั้นบน