แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
40% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

ถ้าเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่ชนกัน และมุดกันจะเกิดอะไรขึ้น

เฉลย

เทือกเขา เกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลก 2 แผ่น เคลื่อนที่ชนกันแล้วมุดตัวลง เช่น เทือกเขาหิมาลัย