แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง
40% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

พันเจีย (pangea)  หมายถึงข้อใด

เฉลย

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ทวีปต่างๆ ในปัจจุบันนั้น เคยรวมอยู่เป็นแผ่นทวีปใหญ่ทวีปเดียวที่ชื่อว่า  พันเจีย  (pangea)