แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ข้อใดเป็นวิธีป้องกันการเกิดสนิมของโลหะ

เฉลย

การป้องกันการเกิดสนิมของโลหะทำได้หลายวิธี เช่น การทาสี ทาน้ำมัน การเคลือบผิวโลหะด้วยวัสดุที่ไม่เกิดสนิม