แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3
50% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

สารตั้งต้นในการเกิดสนิมของกระป๋องบรรจุอาหาร คือข้อใด

เฉลย

ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก เกิดจากโลหะบางชนิด เช่น เหล็ก สังกะสี ทองแดง ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ