ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
40% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

ประโยคใดมีคำในมาตราแม่ กม มากที่สุด

เฉลย

คุณย่าดมกลิ่นดอกเข็ม