ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

เราควรใช้สิ่งของอย่างทะนุถนอม คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายอย่างไร

เฉลย

ระวังรักษา