ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
40% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

ประโยคใดมีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กม

เฉลย

คุณแม่ทำอาหารอร่อย รสชาติกลมกล่อม