ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
60% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

คำที่อยู่ในมาตราแม่ กม ข้อใดเมื่อนำมาเติมในประโยคแล้วทำให้ข้อความสมบูรณ์

"แม่ทอด_________เพื่อนำมารับประทานกับน้ำพริกกะปิ"

เฉลย

ไข่ชะอม