ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
40% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

คนที่เป็นหวัดจะมีอาการอย่างไร ที่เป็นคำในมาตราแม่ กม

เฉลย

จาม