ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
90% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

คำในมาตราแม่ กม ข้อใดตรงกับกิริยาของเต้า

เฉลย

ต้วมเตี้ยม