ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
40% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

คำใดมีมาตราตัวสะกะเหมือนกับคำว่า กระดุม

เฉลย

น้ำนม