ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรแม่ กม
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ข้อใดมีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กม ทุกคำ

เฉลย

ยิ้มแย้ม