ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
60% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

"จงเอาเยี่ยงอย่างกาำดำ มันโอบอ้มอารีต่อเพื่อนกาด้วยกัน"

คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับคำใด

เฉลย

แบบอย่าง