ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
60% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

คำว่า หนังสือหนังหา มีลักษณะเหมือนคำใด

เฉลย

ตั้งหน้าตั้งตา