ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
90% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

ประโยคในมีคำในมาตราแม่ กง มากที่สุด

เฉลย

เด็กสองคนคุยกันกะหนุงกะหนิง