ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
60% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

ชื่อของใช้ข้อใดอยู่ในมาตราแม่ กง

เฉลย

กล้อง