ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
60% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3.

คำที่อยู่ในมาตราแม่ กง คำใดที่นำมาเติมในประโยคนี้

"แมวชอบกิน________ที่แม่วางไว้ในครัว"

เฉลย

กุ้งแห้ง