ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
60% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2.

ข้อความนี้มีคำที่อยู่ในมาตราแม่ กง กี่คำ

"วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง"

เฉลย

2 คำ