ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
90% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4.

ประโยคนี้ควรเติมคำในมาตราแม่ กง ข้อใด

"การออกกำลังกายทำให้ร่างกายและจิตใจ________แจ่มใส"

เฉลย

ร่าเริง