ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราแม่ กง
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1.

ชื่อสัตว์ในข้อใดอยู่ในมาตราแม่ กง

เฉลย

ช้าง