เศษส่วน
93% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9.

3/4*4/5 มีค่าเท่าไร

เฉลย

12/20เพราะการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน