เศษส่วน
100% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10.

8/15-5/15 มีค่าเท่าไร

เฉลย

3/15 เพราะการลบถ้าส่วนเท่ากันให้นำเศษมาลบกันส่วนเท่าเดิม