เศษส่วน
93% Complete
8 of 15
ข้อที่ 8.

5/6*1/2 มีค่าเท่าไร

เฉลย

5/12เพราะการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเลยครับ