เศษส่วน
93% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7.

4/7+2/7 มีค่าเท่าไร

เฉลย

4/7+2/7=6/7เพราะฐานเหมือนกันเอาตัวเศษมารวมกันส่วนเท่าเดิม