เศษส่วน
67% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2.

เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 2/9=.../...

 

เฉลย

1/3≠2/9

4/18=2/9เพราะ 2*2=4 / 9*2=18 จะได้  4/18

18/4≠2/9

3/1≠2/9