เศษส่วน
100% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1.

เศษส่วนใดมีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ 5/6=.../....

เฉลย

30/42≠5/6≠5*6/6*7

30/36=5/6=5*6/6*6

1/2≠5/6

2/3≠5/6