เศษส่วน
100% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14.

ข้อใดคือเศษส่วนอย่างต่ำ

เฉลย

4/5 เพราะเศษส่วนอย่างต่ำต้องไม่มีอะไรหารได้ทั้งเศษและส่วน