เศษส่วน
93% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13.

8/7 หาร 2/1 มีค่าเท่าไร

เฉลย

8/14 การหารเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนครับ