เศษส่วน
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11.

9/15-2/5 มีค่าเท่าไร

เฉลย

3/15 เพราะการลบส่วนไม่เท่ากันต้องทำส่วนให้เท่ากันแล้วนำเศษมาลบกัน