ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
80% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

พาหนะ อ่านว่าอย่างไร

เฉลย

พา-หะ-นะ