ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

ข้อใดใช้คำว่า พอดี ได้ถูกต้อง

เฉลย

ฉันสวมเสื้อได้พอดี