ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราแม่ ก กา
70% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

น้ำที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินเรียกว่าอะไร

เฉลย

น้ำพุ