แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. แม่ซื้อไข่มา 45 ฟอง นำไปทำพะโล้ 23 ฟอง เหลือไข่กี่ฟอง
เฉลย

45 - 23 = 22