แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนแต่งชุดลูกเสือและยุวกาชาดรวมกันเป็น 48 คน ถ้ามีนักเรียนแต่งชุดยุวกาชาด 25 คน ที่เหลือเป็นนักเรียนแต่งชุดลูกเสือกี่คน
เฉลย

48 - 25 = 23