แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. “กบสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ 48 คะแนน สอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ 42 คะแนน” ข้อใดถูกต้อง