แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. ข้อใดมีผลลัพธ์ต่างจาก 85 อยู่ 3
เฉลย

= 88