แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4.

พิจารณาข้อความต่อไปนี้
   1) 23 + 46 > 74 - 32
   2) 96 – 32 < 53 + 21
   3) 89 – 27 = 41 + 21
ข้อใดถูกต้อง