แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. มีนักท่องเที่ยวผู้ชาย 35 คน นักท่องเที่ยวผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 12 คน มีนักท่องเที่ยวผู้หญิงกี่คน
เฉลย

35 + 12 = 47