แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. แม่ต้องการจานข้าว 55 ใบ มีอยู่แล้ว 34 ใบ แม่ต้องซื้อจานเพิ่มอีกกี่ใบ
เฉลย

55 - 34 = 21