แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. แม่อ่านหนังสือได้ 48 หน้า เหลือที่ยังไม่ได้อ่านอีก 80 หน้า หนังสือเล่มนี้มีกี่หน้า
เฉลย

48 + 80 = 128