แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. มีคนเต้นแอโรบิก 47 คน มีคนเล่นโยคะน้อยกว่า 15 คน มีคนเล่นโยคะกี่คน
เฉลย

47 - 15 = 32