แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
100% Complete
11 of 15
ข้อที่ 11. ช่างปูกระเบื้องห้องนอนไปแล้ว 38 แผ่น ยังขาดกระเบื้องอีก 20 แผ่น ต้องใช้กระเบื้องทั้งหมดกี่แผ่น
เฉลย

38 + 20 = 58