ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้ มีเส้นรอบรูปยาวเท่าไร