ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
100% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10.

บันไดยาว 10 เมตร วางพาดกำแพงตึกอยู่โดยปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้นดิน 6 เมตร    โคนบันไดจะอยู่ห่างจากผนังตึกกี่เมตร

เฉลย

8 เมตร