ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านประกอบมุมฉากยาว 12 และ 16 เซนติเมตร มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไร

เฉลย

20 เซนติเมตร