ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
70% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

เสาธงสูง 28 เมตร ใช้เชือกยาว 35 เมตร โยงจากยอดเสาถึงพื้นดิน เมื่อเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาจะต้องยืนห่างจากเสาธงเท่าไร จึงจะทำให้เชือกตึงพอดี

เฉลย

21 เมตร